ČELEDI - FAMILY
Řád Lepidoptera - Motýli zahrnuje mnoho čeledí.
V základu se dělí na denní a noční motýli.
Denní motýli mají coby dospělci denní aktivitu. Noční motýli aktivují převážně v noci.
(Zde jsou zastoupeny pouze čeledi vyfotografovaných motýlů.)

NOČNÍ MOTÝLI - MOTHS

Noční motýli aktivují převážně v noci. Moths are active predominantly at night.

ADÉLOVITÍ - ADELIDAE
(např.Drsnohřbetka) - AUTOSTICHIDAE
BEKYŇOVITÍ - LYMANTRIIDAE
BOUROVCOVITÍ - LASIOCAMPIDAE
ČLUNKOVCOVITÍ - YPSOLOPHIDAE
DROBNOKŘÍDLÍKOVITÍ - ERIOCRANIIDAE
DROBNUŠKOVITÍ - NOLIDAE
DRVOPLEŇOVITÍ - COSSIDAE
HROTNOKŘÍDLECOVITÍ - HEPIALIDAE
HŘBETOZUBCOVITÍ - NOTODONTINAE
(Šedivěnky) - CHIMABACHIDAE
KOVOVNÍČKOVITÍ - INCURVARIIDAE
KRÁSNĚNKOVITÍ - OECOPHORIDAE
LIŠAJOVITÍ - SPHINGIDAE
MAKADLOVKOVITÍ - GELECHIIDAE
MARTINÁČOVITÍ - SATURNIIDAE
MOLOVENKOVITÍ - CHOREUTIDAE
MOLOVITÍ - TINEIDAE
MOSAZNÍČKOVITÍ - ROESLERSTAMMIIDAE
MŮROVITÍ - NOCTUIDAE
NESYTKOVITÍ - SESIIDAE
STRAKÁČOVITÍ - ENDROMIDAE
OBALEČOVITÍ - TORTRICIDAE
PABOUROVCOVITÍ - LEMONIIDAE
PERNATUŠKOVITÍ - PTEROPHORIDAE
PÍĎALKOVITÍ - GEOMETRIDAE
POUZDROVNÍČKOVITÍ - COLEOPHORIDAE
PŘÁSTEVNÍKOVITÍ - ARCTIIDAE
PŘEDIVKOVITÍ - YPONOMEUTIDAE
SLIMÁKOVCOVITÍ - LIMACODIDAE
SRPOKŘÍDLECOVITÍ - DREPANIDAE
TRAVAŘÍKOVITÍ - CRAMBIDAE
TRÁVNÍČKOVITÍ - ELACHISTIDAE
VAKONOŠOVITÍ - PSYCHIIDAE
VZPŘÍMENKOVITÍ - GRACILLARIIDAE
ZÁPŘEDNÍČKOVITÍ - PLUTELLIDAE
ZAVÍJEČOVITÍ - PYRALIDAE
ADELIDAE - ADÉLOVITÍ
ARCTIIDAE - PŘÁSTEVNÍKOVITÍ
AUTOSTICHIDAE - (např.Drsnohřbetka)
COLEOPHORIDAE - POUZDROVNÍČKOVITÍ
COSSIDAE - DRVOPLEŇOVITÍ
CRAMBIDAE - TRAVAŘÍKOVITÍ
DREPANIDAE - SRPOKŘÍDLECOVITÍ
ELACHISTIDAE - TRÁVNÍČKOVITÍ
ENDROMIDAE - STRAKÁČOVITÍ
ERIOCRANIIDAE - DROBNOKŘÍDLÍKOVITÍ
GELECHIIDAE - MAKADLOVKOVITÍ
GEOMETRIDAE - PÍĎALKOVITÍ
GRACILLARIIDAE - VZPŘÍMENKOVITÍ
HEPIALIDAE - HROTNOKŘÍDLECOVITÍ
CHIMABACHIDAE - (Šedivěnky)
CHOREUTIDAE - MOLOVENKOVITÍ
INCURVARIIDAE - KOVOVNÍČKOVITÍ
LASIOCAMPIDAE - BOUROVCOVITÍ
LEMONIIDAE - PABOUROVCOVITÍ
LIMACODIDAE - SLIMÁKOVCOVITÍ
LYMANTRIIDAE - BEKYŇOVITÍ
NOCTUIDAE - MŮROVITÍ
NOLIDAE - DROBNUŠKOVITÍ
NOTODONTINAE - HŘBETOZUBCOVITÍ
OECOPHORIDAE - KRÁSNĚNKOVITÍ
PLUTELLIDAE - ZÁPŘEDNÍČKOVITÍ
PSYCHIIDAE - VAKONOŠOVITÍ
PTEROPHORIDAE - PERNATUŠKOVITÍ
PYRALIDAE - ZAVÍJEČOVITÍ
ROESLERSTAMMIIDAE - MOSAZNÍČKOVITÍ
SATURNIIDAE - MARTINÁČOVITÍ
SESIIDAE - NESYTKOVITÍ
SPHINGIDAE - LIŠAJOVITÍ
TINEIDAE - MOLOVITÍ
TORTRICIDAE - OBALEČOVITÍ
YPONOMEUTIDAE - PŘEDIVKOVITÍ
YPSOLOPHIDAE - ČLUNKOVCOVITÍ

www.motylkove.cz