HŘBETOZUBCOVITÍ - NOTODONTINAE
Notodontinae - Hřbetozubci
Tribus Dicranurini
  Cerura erminea - Hranostajník bílý
  Cerura vinula - Hranostajník vrbový
  Furcula bicuspis - Hranostajník březový
  Furcula bifida - Hranostajník osikový
  Furcula furcula - Hranostajník jívový


Tribus Notodontini
  Drymonia dodonaea - Hřbetozubec hnědý
  Drymonia obliterata - Hřbetozubec tmavoúhlý
  Drymonia ruficornis - Hřbetozubec dubový
  Gluphisia crenata - Vztyčnořitka šedá
  Leucodonta bicoloria - Hřbetozubec dvoubarvý
  Notodonta dromedarius - Hřbetozubec březový
  Notodonta tritophus - Hřbetozubec topolový
  Notodonta zicza - Hřbetozubec vrbový
  Odontosia carmelita - Hřbetozubec mniší
  Pheosia gnoma - Hřbetozubec běloskvrnný
  Pheosia tremula - Hřbetozubec osikový
  Pterostoma palpina - Hřbetozubec dvouzubý
  Ptilodon capucina - Hřbetozubec olšový
  Ptilodon cucullina - Hřbetozubec břekový
  Ptilophora plumigera - Hřbetozubec javorový


Phalerinae
  Peridea anceps - Hřbetozubec plachý
  Phalera bucephala - Vztyčnořitka lipová
Pygaerinae
  Clostera anachoreta - Vztyčnořitka topolová
  Clostera anastomosis - Vztyčnořitka vrbová
  Clostera curtula - Vztyčnořitka rudoskvrnná
  Clostera pigra - Vztyčnořitka osiková
Heterocampinae
  Harpyia milhauseri - Hranostajník dubový
  Spatalia argentina - Hřbetozubec stříbroskvrnný
  Stauropus fagi - Hranostajník bukový
www.motylkove.cz