LIŠAJOVITÍ - SPHINGIDAE
Macroglossinae
  Deilephila elpenor - Lišaj vrbkový
  Deilephila porcellus - Lišaj kyprejový
  Hemaris fuciformis - Dlouhozobka zimolezová
  Hemaris tityus - Dlouhozobka chrastavcová
  Hippotion celerio - Lišaj révový
  Hyles euphorbiae - Lišaj pryšcový
  Hyles galii - Lišaj svízelový
  Macroglossum stellatarum - Dlouhozobka svízelová


Smerinthinae
  Laothoe populi - Lišaj topolový
  Marumba quercus - Lišaj dubový
  Mimas tiliae - Lišaj lipový
  Smerinthus ocellatus - Lišaj paví oko

Sphinginae
  Agrius convolvuli - Lišaj svlačcový
  Acherontia atropos - Lišaj smrtihlav
  Sphinx ligustri - Lišaj šeříkový
  Sphinx pinastri - Lišaj borový


www.motylkove.cz