BEKYŇOVITÍ - LYMANTRIIDAE
Tribus Lymantriini
  Arctornis l-nigrum - Bekyně černé L
  Leucoma salicis - Bekyně vrbová
  Lymantria dispar - Bekyně velkohlavá
  Lymantria monacha - Bekyně mniška
  Ocneria rubea - Bekyně narudlá

Tribus Orgyiini
  Calliteara pudibunda - Štětconoš ořechový
  Euproctis chrysorrhoea - Bekyně zlatořitná
  Euproctis similis - Bekyně pižmová
  Gynaephora fascelina - Štětconoš jetelový
  Orgyia antiqua - Štětconoš trnkový
  Penthophera morio - Smutník jílkový
www.motylkove.cz