OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ - Lycaena dispar

Ohniváček černočárný při páření. Zajímavostí této dvojice je velikost samečka a samičky,
v tomto případě netypicky velký samec a malá samička.

         
www.motylkove.cz