OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ - Lycaena dispar

Ohniváček černočárný byl dříve vzácným motýlem, v posledních letech však stále jeho
populace roste a tak se můžeme těšit z jeho sytě oranžově zářících křídel.

         
www.motylkove.cz