OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ - Lycaena dispar

Ohniváček černočárný a jeho ranní pososávání. A na závěr krátký moment námluv.

         
www.motylkove.cz