Obaleč locikový - Chrudim - 9.7.2018
12

EUCOSMA CONTERMINANA - Obaleč locikový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2018
www.motylkove.cz