Obaleč locikový - Chrudim - 29.6.2018
11

EUCOSMA CONTERMINANA - Obaleč locikový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2018
www.motylkove.cz