Obaleč locikový - Lichnice - 3.8.2018
13

EUCOSMA CONTERMINANA - Obaleč locikový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Hrad Lichnice, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2018
www.motylkove.cz