Obaleč stromový - Hrad Lichnice - 1.7.2016
3

NOTOCELIA ROBORANA - obaleč stromový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Hrad Lichnice, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2016
www.motylkove.cz