Obaleč stromový - Moravská Třebová - 26.7.2014
2

NOTOCELIA ROBORANA - obaleč stromový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Dlouhá Loučka, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz