Obaleč stromový - Moravská Třebová - 4.8.2017
4

NOTOCELIA ROBORANA - obaleč stromový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Dlouhá Loučka, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2017
www.motylkove.cz