Obaleč zimolézový - Chrudim - 7.8.2015
4

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2015
www.motylkove.cz