Obaleč zimolézový - Slatiňany - 17.8.2017
5

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Slatiňany, Kochánovice, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2017
www.motylkove.cz