Obaleč zimolézový - Chrudim - 3.6.2015
3

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2015
www.motylkove.cz