Obaleč zimolézový - Chrudim - 28.7.2014
2

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz