SOUMRAČNÍK ČÁREČKOVANÝ - Thymelicus lineola

Soumračníci čárečkovaní sají pospolu na koňské koblize.

     
www.motylkove.cz