OHNIVÁČEK RDESNOVÝ - Lycaena helle

Ohniváček rdesnový hezky zblizoučka, on je to taky maličký motýlek, kterého snadno
přehlédnete, tak si užijte takovýto bezprostřední pohled.

           
www.motylkove.cz