OHNIVÁČEK RDESNOVÝ - Lycaena helle

Na videu uvidíte samečka ohniváčka rdesnového, motýlka který v naší zemi vyhynul a pouze
na Šumavě žije v jedné introdukované populaci. Motýl je ohrožen v celé Evropě.

           
www.motylkove.cz