OHNIVÁČEK MODROLEMÝ - Lycaena hippothoe

Ohniváček modrolemý zatančil na kopretince.

   
www.motylkove.cz