Ohniváček modrolemý - Moravská Třebová - 2.6.2012
27

LYCAENA HIPPOTHOE - Ohniváček modrolemý
Modráskovití - LYCAENIDAE
Moravská Třebová (Czech Republic) 6/2012
www.motylkove.cz