Obaleč zimolézový - Chrudim - 29.7.2018
10

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2018
www.motylkove.cz