Obaleč zimolézový - Orlické Záhoří - 5.7.2018
9

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2018
www.motylkove.cz