Obaleč smrkový - Orlické Záhoří - 23.6.2017
2

EPINOTIA TEDELLA - Obaleč smrkový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz