Obaleč smrkový - Chrudim - 16.5.2017
1

EPINOTIA TEDELLA - Obaleč smrkový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2017
www.motylkove.cz