Obaleč jablečný - Chrudim - 19.6.2017
13

CYDIA POMONELLA - Obaleč jablečný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz