Obaleč jablečný - Chrudim - 25.5.2017
12

CYDIA POMONELLA - Obaleč jablečný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2017
www.motylkove.cz