Běločárník smrkový - Orlické Záhoří - 23.6.2017
16

HYLAEA FASCIARIA - Běločárník smrkový
Píďalkovití - GEOMETRIDAE
Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz