SOUMRAČNÍK ČÁRKOVANÝ - Hesperia comma

Moment zachycuje soumračníka při sání nektaru. Soumračníci mají v poměru
ke svému tělíčku nápadný sosáček, který vyniká z bočního pohledu.

   
www.motylkove.cz