Žlutokřídlec janovcový - Pezinok - 7.6.2013
3

RHODOSTROPHIA VIBICARIA - Žlutokřídlec janovcový
Píďalkovití - GEOMETRIDAE
Slovensko, Pezinok (Slovakia) 6/2013
www.motylkove.cz