Vlnopásník hnědonachový - Bratislava - 8.5.2016
8

SCOPULA RUBIGINATA - Vlnopásník hnědonachový
Píďalkovití - GEOMETRIDAE
Bratislava (Slovakia) 5/2016
www.motylkove.cz