PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ - Hamearis lucina

Pestrobarvec petrklíčový je dnes poměrně vzácný motýl a také u nás jediný
zástupce z rodu Riodinidae - pestrobarvcovití(rodu tropických motýlů).

   
www.motylkove.cz