LIFE STAGE - FÁZE ŽIVOTA

Eggs - Vajíčka   Caterpillars - Housenky

Mating strategies, hilltopping - Párovací strategie

U otakárků můžeme sledovat tzv. hilltopping, neboli strategii při níž se motýli zdržují na nejvyšších místech v krajině, kde dochází k páření. Samci svádějí vzdušné souboje a hájí si své místo, povětšinou vyšší stéblo, větvičku, z níž startují za samicemi.

What they eat - Čím se živí


www.motylkove.cz