<< RIODINIDAE SATYRINAE - OKÁČI ZYGAENIDAE >>
Okáči se řadí do čeledi Nymphalidae.
Satyrini
 Coenonymphina
Coenonympha arcania - Okáč strdivkový
Coenonympha corinna - Okáč (z Korsiky)
Coenonympha elbana - Okáč (z Elby)
Coenonympha glycerion - Okáč třeslicový
Coenonympha pamphilus - Okáč poháňkový
Coenonympha tullia - Okáč stříbrooký

Okáč strdivkový Okáč třeslicový Okáč poháňkový Okáč stříbrooký
 Erebiina
Erebia aethiops - Okáč kluběnkový
Erebia epiphron - Okáč horský
Erebia euryale - Okáč rudopásný
Erebia ligea - Okáč černohnědý
Erebia medusa - Okáč rosičkový
Erebia sudetica - Okáč menší
Okáč kluběnkový Okáč horský Okáč rudopásný Okáč černohnědý Okáč rosičkový Okáč menší
 Maniolina
Aphantopus hyperanthus - Okáč prosíčkový
Maniola jurtina - Okáč luční
Pyronia cecilia - Okáč
Pyronia tithonus - Okáč lipnicový
Okáč prosíčkový Okáč luční
 Melanargiina
Melanargia galathea - Okáč bojínkový
Melanargia larissa - Okáč
Okáč bojínkový Okáč Melanargia larissa
 Parargina
Lasiommata maera - Okáč ječmínkový
Lasiommata megera - Okáč zední
Lopinga achine - Okáč jílkový
Pararge aegeria - Okáč pýrový
Okáč ječmínkový Okáč zední Okáč jílkový Okáč pýrový
 Satyrina
Arethusana arethusa - Okáč kostřavový
Brintesia circe - Okáč voňavkový
Hipparchia alcyone - Okáč bělopásný
Hipparchia fagi - Okáč medyňkový
Hipparchia neomiris - Okáč z Korsiky
Hipparchia semele - Okáč metlicový
Hipparchia statilinus - Okáč písečný
Chazara briseis - Okáč skalní
Minois dryas - Okáč ovsový
Satyrus ferula - Okáč jižní

Okáč kostřavový Okáč voňavkový Okáč bělopásný Okáč medyňkový
Okáč metlicový Okáč písečný Okáč skalní Okáč ovsový Okáč jižní
www.motylkove.cz