Ohniváček janovcový - Svätý Jur - 7.6.2013
2

LYCAENA THERSAMON - Ohniváček janovcový
Modráskovití - LYCAENIDAE
Slovensko, Svätý Jur (Slovakia) 6/2013
www.motylkove.cz