OHNIVÁČEK ČERNOSKVRNNÝ -Lycaena tityrus

Květy šeříku přitahují různé motýli, nejdříve uvidíme Ohniváčka černoskvrnného-samečka
usilujícího o samičku a potom můrky jetelovku menší a osenici paprsčitou,
a také velkého brouka-zlatohlávka.

       
www.motylkove.cz