Ohniváček černoskvrnný - Plaňany - 7.5.2012
28

LYCAENA TITYRUS - Ohniváček černoskvrnný
Modráskovití - LYCAENIDAE
Slovensko, Plaňany - Biele Karpaty (Slovakia) 5/2012
www.motylkove.cz