Obaleč hnědopásný - Orlické Záhoří - 29.6.2019
1

ISOTRIAS RECTIFASCIANA - Obaleč hnědopásný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2019
www.motylkove.cz