Obaleč jablečný - Chrudim - 5.6.2019
19

CYDIA POMONELLA - Obaleč jablečný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2019
www.motylkove.cz