Obaleč stínovaný - Orlické Záhoří - 31.5.2019
3

EULIA MINISTRANA - Obaleč stínovaný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2019
www.motylkove.cz