Obaleč zimolézový - Chrudim - 24.5.2018
7

ADOXOPHYES ORANA - Obaleč zimolézový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2018
www.motylkove.cz