Obalečík jednopásný - Rohozná - 11.5.2018
1

EUPOECILIA AMBIGUELLA - Obalečík jednopásný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Rohozná, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2018
www.motylkove.cz