Obaleč smrkový - Orlické Záhoří - 6.5.2018
6

EPINOTIA TEDELLA - Obaleč smrkový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2018
www.motylkove.cz