Obaleč skvrnitý - Tábor Olešenka - 5.8.2017
7

DICHELIA HISTRIONANA - Obaleč skvrnitý
Obalečovití - TORTRICIDAE
Rzy, Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2017
www.motylkove.cz