Obaleč ořešákový - Chrudim - 27.7.2017
3

CYDIA AMPLANA - Obaleč ořešákový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2017
www.motylkove.cz