Obaleč pupenový - Chrudim - 10.7.2017
10

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2017
www.motylkove.cz