Obaleč hrušňový - Chrudim - 27.6.2017
3

ACLERIS HOLMIANA - Obaleč hrušňový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz