Obaleč ovocný - Nemošice - 27.6.2017
10

PANDEMIS HEPARANA - Obaleč ovocný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Nemošice, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz