Obaleč střemchový - Nemošice - 24.5.2017
6

HEDYA PRUNIANA - Obaleč střemchový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Nemošice, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2017
www.motylkove.cz